Udržateľnosť v marketingu: Ako vybudovať zelenú značku?

Chcete zaradiť do svojho podnikania udržateľnosť, no neviete ako na to? Cesta k udržateľnému podnikaniu nie je o kozmetických úpravách stratégie, ale o zameraní sa na širšie spektrum oblastí. Vydajte sa s nami na výpravu za vytvorením udržateľnej značky, s ktorou sa budú vaši zákazníci lepšie stotožňovať.

Tri piliere udržateľnosti

Tradičný spôsob merania úspechu podľa zisku, návratnosti investícií a hodnôt akcionárov je dnes už potrebné inovovať. Jednou z možností je obchodný model Tripple Bottom Line. Koncept TBL nie je žiadna novinka. Vytvoril ho guru udržateľnosti John Elkington pred viac než 24 rokmi. Prečo sa ale vyplatí vytiahnuť ho zo šuflíka?

Model je založený na vzájomnom vzťahu troch pilierov udržateľnosti, a to na ekonomickej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti. V prípade, že nezohľadníte jeden pilier alebo aspekt modelu, tak sa vám všetko rozsype ako domček z karát.

1. Ekonomická udržateľnosť

Každý podnik musí byť ekonomicky životaschopný. Ak nie sú finančné náklady udržateľné, môže byť veľmi náročné zamerať sa na sociálne a environmentálne aspekty vášho podnikania. Možno budete musieť prijať krátkodobú stratu, aby ste prijali nové postupy a dosiahli dlhodobý zisk. Pripravte sa na rôzne krízové scenáre vytvorením krízového plánu.

Práve to podcenila spoločnosť McDonald´s. Krátko po zavedení papierových slamiek vydali vyhlásenie, že sa nové slamky nedajú pre väčšiu hrúbku recyklovať a odporučili svojim zákazníkom, aby ich zatiaľ vyhadzovali do zmesového odpadu. Na sociálnych sieťach sa rýchlosťou blesku objavila správa, že papierové slamky nie sú vôbec recyklovateľné. Nebola to pravda, ale šírilo sa to bohužiaľ virálnejšie ako vyjadrenia tlačového oddelenia McDonald´s.    

Ponaučenie:  Potrebujete dlhodobý a konzistentný udržateľný plán, ktorý ráta aj s krízovými situáciami. Plán zohľadňujúci nielen počiatočné náklady, ale aj dlhodobé náklady na údržbu.

2. Spoločenská udržateľnosť

Zmeny v sociálnom pilieri môžu položiť pevné základy pre pracovné prostredie so spokojnými a angažovanými zamestnancami, pomôcť vybudovať nové komunity a obchodné partnerstvá. Poďme si to vysvetliť podrobnejšie.

Na začiatok sa pokúste zaviesť čo najviac vychytávok podporujúcich wellbeing v práci – veci ako otvorené a vzdušné pracovné prostredie, dostatok prirodzeného svetla, prítomnosť izbových rastlín, dostatok pitnej vody, ovocné dni, miesto na uschovanie bicykla či možnosť doniesť si do kancelárie svojho štvornohého miláčika.

Zoznam sa nekončí. Podnik musí vytvárať rovnaké príležitosti pre všetkých uchádzačov bez ohľadu na pohlavie, vek, náboženstvo či rasu.

Preplácanie nadčasov, finančné bonusy a dôraz na vzdelávanie zamestnancov by mali patriť medzi vaše ponúkané bonusy. Umožnite zamestnancom navrhovať vylepšenia. Organizujte aspoň 2-krát ročne anonymné prieskumy spokojnosti medzi všetkými zamestnancami a zistite, čo je ešte potrebné vylepšiť.

Ako správne propagovať, že ste sociálne zodpovedná značka?

Zverejňujte fotky z tímbuildingov na firemných sociálnych sieťach, pravidelne oceňujte a propagujte profesijné úspechy vašich zamestnancov. Urobte ich zamestnancov hrdých na to, že robia práve pre vašu značku.

3. Environmentálna udržateľnosť

S narastajúcim dopytom spotrebiteľov a investorov po udržateľných produktoch a službách sa súčasné spoločnosti snažia redukovať svoje emisie, neplytvať energiami, používať menšie recyklovateľné spôsoby balenia a celkovo zmierňovať svoj dopad na životné prostredie.

Pravidelným prispievaním na dobročinné a environmentálne projekty si zlepšujú povesť a budujú si imidž zelenej značky, ktorá je zaujímavá aj pre budúcich a súčasných zamestnancov. Tieto firmy sa neprestávajú vzdelávať a neustále  inovujú. Preto, ak viete pokryť dlhodobé náklady, choďte do toho aj vy!

Ako správne propagovať, že ste udržateľná značka?

Máte novo aktualizované etické princípy či nové vylepšenia ako zmenšené balenia, iný recyklačný systém a udržateľnejšie spôsoby dopravy? Rozkričte to do sveta!

Dávajte ale pozor a nepreháňajte to, ak nechcete byť obvinený z greenwashingu. Buďte konkrétny a nezveličujte prínosy vášho ekologického riešenia.

Záver

Ak chcete vybudovať udržateľnú značku musíte zaujať jasný postoj k udržateľnosti a prijať environmentálne, ekonomické a sociálne postupy na jej podporu. Vieme, že nie vždy je úplne jednoduché optimalizovať výrobné procesy tak, aby boli udržateľné a rovnako vhodne tieto aktivity odkomunikovať aj navonok.

Hlavne neklamte a nezapierajte! Priznajte, že na zavedení niektorých vecí zatiaľ pracujete. Povedzte vašim klientom, že nad problémami a ich pripomienkami premýšľate a hľadáte riešenie. Snaha sa vám vyplatí. V dlhom období vám uplatnenie modelu TBL prinesie väčšie zisky a výraznejšiu ekonomickú a sociálnu prosperitu spoločnosti ako ste na začiatku očakávali.

Zdielať článok:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Daľšie články

Trvalá udržatelnosť

Väčšina ľudí si pri slove udržateľnosť automaticky predstaví ekológiu a životné prostredie. Tie ale tvoria iba časť celku. Síce veľmi dôležitú, ale tá by sama,

Minimálny životaschopný produkt

Možno aj vy pracujete na svojom „produkte“, ktorý sa chystáte ponúknuť svetu. A veríte, že bude dostatočne dobrý na to, aby ho ľudia kúpili. Produktom môže

Chcete predávať cez e-shop? Toto potrebujete vedieť!

Túžite po peknom, prehľadnom a rýchlom e-shope, ktorý budú mať radi zákazníci i vyhľadávač? Po webe, ktorý zaujme a predáva? Nie ste sami. Na Slovensku je v súčasnosti viac než 10 000 e-shopov. Čo všetko musíte urobiť, než začnete predávať? Prečítajte si zopár cenných rád.