Trvalá udržatelnosť

Väčšina ľudí si pri slove udržateľnosť automaticky predstaví ekológiu a životné prostredie. Tie ale tvoria iba časť celku. Síce veľmi dôležitú, ale tá by sama, bez ďalších častí, nemohla vytvoriť celok. Prečo sa teda domnievame, že len príroda si zaslúži byť udržateľná? Prečo neuvažujeme nad udržateľnosťou vo vzťahu k zdraviu, rodine, zamestnaniu, spoločnosti a hlavne voči sebe samému, svojej duševnej pohode?

Je potrebné správať sa ekologicky, využívať možnosti a vedomosti, ktoré nám doba ponúka a nezaťažovať planétu. Vieme predsa, že to ide aj inak, udržateľnejšie. Tak, ako v tomto prípade platia zásady: zníž spotrebuopätovne použirecyklujprehodnoť (z angl. reducereuserecycle and rethink), tak by sme sa podobných zásad mali držať aj v ostatných oblastiach života.

Pod udržateľnosťou rozumiem systém nastavený tak, aby vydržal fungovať dlhodobo, ideálne naveky. V tomto systéme by mali v harmónii spolunažívať všetky jeho zložky tak, aby z toho profitovali a ideálne sa navzájom dopĺňali. Keď sa vrátim k pripodobneniu k prírode, a teda ekologickej udržateľnosti, zeleň čistí ovzdušie a produkuje kyslík, životne dôležitý pre všetky živočíchy. Niektoré živočíchy, ako napríklad včely, ktoré opeľujú rastliny, sa priamo podieľajú na prosperite zelene. Pri iných živočíchoch, napríklad pri ľuďoch, postačuje, aby boli pre  prosperitu a udržateľnosť zelene pasívne.

Podobná forma udržateľnosti by mala fungovať aj v osobnej rovine. Identifikovať všetkých zainteresovaných, tvorcov kyslíka, opeľovačov aj ľudstvo. Napríklad mozog každého z nás vykonáva nespočetné množstvo činností a potrebujete sa oň vhodne starať. Pravidelne ho vzdelávať, rozvíjať jeho silné stránky, otvárať menej komfortné témy a hlavne ho nechať oddychovať a zregenerovať sa. Je potrebné s rozumom vyberať, na čo zameriate jeho pozornosť. Len tak môže byť dlhodobo v kondícii a venovať sa ďalším rovinám vašej prosperity a celkovej udržateľnosti.

Ja osobne vnímam nasledovné roviny udržateľnosti:

  • Psychická udržateľnosť – orientovaná na seba samého.
  • Zdravotná udržateľnosť – jednotlivca, skupiny, civilizácie.
  • Rodinná udržateľnosť – ako najdôležitejšej opornej jednotky pre každého.
  • Spoločenská udržateľnosť – spolunažívanie, vzdelanie, kultúra a bezpečnosť.
  • Ekonomická udržateľnosť – zameraná na prosperitu a globálny rast.
  • Ekologická udržateľnosť – ochrana prírody a životného prostredia.

Celok tvoria detaily a každý detail je dôležitý. Preto som presvedčený, že je nevyhnutné aplikovať udržateľnosť do svojho života a činností vo všetkých vyššie spomenutých rovinách. Ich poradie nie je podľa môjho názoru dôležité, snažme sa vnímať ich rovnocenne a zlepšovať sa v každej z nich rovnako tak, ako to robíme v tej ekologickej.

Preto by bolo skvelé mať podobné zásady, ako platia pre ekologickú udržateľnosť (zníž spotrebuopätovne použirecyklujprehodnoť), aj pre ostatné roviny udržateľnosti. Ak vám nejaké napadajú, napíšte mi, dáme to spoločne dokopy a následne aj sem.

Mám obrovské šťastie, že v mojom okolí je mnoho ľudí, ktorí majú jasno vo väčšine, alebo dokonca vo všetkých týchto témach a môžem sa s nimi pravidelne deliť o ich skúsenosti a praktiky, ako zlepšiť jednotlivé roviny udržateľnosti. Za to úprimne ďakujem.

Zdielať článok:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Daľšie články

Minimálny životaschopný produkt

Možno aj vy pracujete na svojom „produkte“, ktorý sa chystáte ponúknuť svetu. A veríte, že bude dostatočne dobrý na to, aby ho ľudia kúpili. Produktom môže

Chcete predávať cez e-shop? Toto potrebujete vedieť!

Túžite po peknom, prehľadnom a rýchlom e-shope, ktorý budú mať radi zákazníci i vyhľadávač? Po webe, ktorý zaujme a predáva? Nie ste sami. Na Slovensku je v súčasnosti viac než 10 000 e-shopov. Čo všetko musíte urobiť, než začnete predávať? Prečítajte si zopár cenných rád.

Udržateľnosť v marketingu: Ako vybudovať zelenú značku?

Chcete zaradiť do svojho podnikania udržateľnosť, no neviete ako na to? Cesta k udržateľnému podnikaniu nie je o kozmetických úpravách stratégie, ale o zameraní sa na širšie spektrum oblastí. Vydajte sa s nami na výpravu za vytvorením udržateľnej značky, s ktorou sa budú vaši zákazníci lepšie stotožňovať.