Day: November 4, 2021

Trvalá udržatelnosť

Trvalá udržatelnosť

Väčšina ľudí si pri slove udržateľnosť automaticky predstaví ekológiu a životné prostredie. Tie ale tvoria iba časť celku. Síce veľmi dôležitú, ale tá by sama, bez ďalších častí, nemohla vytvoriť celok. Prečo sa teda domnievame, že len príroda si zaslúži byť udržateľná? Prečo neuvažujeme nad udržateľnosťou vo vzťahu k zdraviu, rodine, zamestnaniu, spoločnosti a hlavne […]